+371 29175097

juridiskie jautājumi

+371 29166808

phone mid

900 - 2100 Bez brīvdienām!

ANTIREIDERISMA GROZĪJUMI LATVIJAS KOMERCLIKUMĀ

Ir vērts pievērst uzmanību, ka no 2013.gada 01.jūlija ir stājušies spēkā grozījumi Latvijas Komerclikumā. Biznesa aprindās šos grozījumus mēdz saukt par „antireiderisma noteikumiem” tieši dēļ to galvenā radīšanas mērķa. Jaunie grozījumi ir radīti ar mērķi ierobežot reiderisma, kā arī nelikumīgu komersantu pārņemšanas iespējas. Grozījumiem vajadzētu būtiski nostiprināt sabiedrības dalībnieku un akcionāru, un potenciālo kapitālsabiedrību pircēju tiesisko aizsardzību.


Grozījumi Latvijas Komerclikumā paredz sekojošo – no 2013.gada 01.jūlija praktiski visi dokumenti, kuros ir būtiski grozījumi kompānijas darbībā, ir jāapliecina pie notāra.
Pie šādām situācijām, piemēram, var attiecināt sekojošus notikumus:
-           Valdes un dalībnieku maiņa;
-           Prokūrista vai likvidatora atcelšana un iecelšana;
-           Grozījumi statūtos;
-           Un daudzi citi gadījumi.
Grozījumi Komerclikumā tika veikti, galvenokārt tāpēc, lai aizstāvētu kompānijas vadošo sastāvu un īpašniekus no nelikumīgas atlaišanas, noņemšanas no amata vai visa uzņēmuma pārņemšanas.

Teorētiski, pateicoties pieņemtajiem pasākumiem, procentuāli samazināsies Komercreģistrā iesniegtu viltotu dokumentu skaits no personām, kuras vēlas izijaukt veiksmīgu svešu biznesu.
Tādejādi, no 2013.gada 01.jūlija pilnīgi visiem parakstiem, kuri atrodas uz dokumentiem, ir jābūt apliecinātiem pie Uzņēmumu reģistra valsts notāra vai jebkura zvērināta notāra, vai arī jāveic šādi paraksti ar drošu elektronisko parakstu.

Šie grozījumi skar arī akcionāru un dibinātāju sapulces protokola, kā arī dalībnieku reģistra noformēšanas un parakstīšanas kārtību. Tagad viss process tiek precīzi reglamentēts.
Katram sapulces dalībniekam tiek veikts ieraksts žurnālā, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, un bez tam arī daļu skaits, kas pieder konkrētajam dalībniekam. Sapulces žurnāls jāved hronoloģiskā secībā. Ierakstus nevarēs grozīt vai dzēst. Dokumenta katrs nodalījums pēc sapulces pabeigšanas ir jāapliecina priekšsēdētājam vai citai personai, kura ir valdes pilnvarota.

...