+371 29175097

juridiskie jautājumi

+371 29166808

phone mid

900 - 2100 Bez brīvdienām!

Eiro ieviešana palielina biznesmeņu interesi par investīciju ieguldīšanu Latvijā

Vēlāmies atgādināt, ka tuvojās eiro ieviešanas diena – 2014.gada 1.janvāris.

Lai pēc eiro ieviešanas dienas nodrošinātos ar eiro monētām un banknotēm, kā arī lai apmainītu pret eiro lielākus skaidrās naudas latu uzkrājumus, naudas maiņu pēc oficiāli noteiktā kursa (1 EUR – 0.702804 LVL) varēs veikt bankās - vēl pusgadu jeb sešus mēnešus pēc € dienas. Taču, ja šajā periodā kādu iemeslu dēļ naudu nebūs izdevies samainīt, skaidrās naudas latus neierobežotu laiku pēc eiro ieviešanas dienas turpinās mainīt Latvijas Banka.

Lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku skaidrās naudas norēķinu apriti, pēc eiro ieviešanas paredzēta divas nedēļas ilga divu valūtu - lata un eiro - vienlaicīga lietošana. Šajā periodā par precēm vai pakalpojumiem norēķināties varēs gan latos, gan eiro, un tas nozīmē, ka tirgotājiem būs jāpieņem gan latu, gan eiro banknotes un monētas.

Uzņēmumiem savlaicīgi ir jāsagatavojas šim periodam, kurš sāksies 2013.gada 1.oktobrī. Īpaši svarīgās izmaiņas skars uzņēmumus grāmatvedības jomā (lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periods, obligāta cenu norādīšana u.tml.).

Sākot ar 2013.gada 09.jūliju dibinot jaunās kompānijas, to dibinātājiem ir tiesības pamatkapitālu izteikt eiro. Šīs ir obligāts noteikums. Lai pamatkapitālu izteiktu eiro, ir jāievēro divi noteikumi - daļas (akcijas) nominālvērtību izsaka veselos eiro un pamatkapitāla apmērs nedrīkst būt mazāks par Komerclikumā noteikto. No š.g. 9.jūlija līdz 31.decembrim komersantu minimālo pamatkapitālu apmēri tiek noteikti šādi:
SIA – 2 846 eiro
Mazkapitāla SIA– 1 eiro
AS – 35 572 eiro

Jau esošie komersanti savu pamatkapitālu mainīt uz eiro varēs tikai no nākamā gada 1. janvāra. Pamatkapitāla valūtas maiņas termiņš ir noteikts – līdz 01.07.2016.

Eiro ieviešanas rezultātā Latvijā pilsoņiem, kuri nav Eiropas Savienības valstu pilsoņi, mazliet palielināsies nekustamā īpašuma cena, kuru var iegādāties, lai pieprasītu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, ārzemniekiem ir tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā, ja viņi ir iegādājušies nekustamo īpašumu Rīgā, Rīgas plānošanas reģionā vai republikas pilsētās ne mazāk par 100 000 latu (142 287 eiro), vai ārpus Rīgas, Rīgas plānošanas reģiona vai republikas pilsētām ne mazāka par 50 000 latu (71 143 eiro).

Pēc Eiro ieviešanas dienas 2013.gada 01.janvārī šīs normas tiks pārskaitītas palielinot minimālo summu līdz 142 300 eiro (+13 eiro) un līdz 71 150 eiro (+7 eiro).

Kāpēc Latvijai vajag eiro? *

• Uzlabosies valsts un uzņēmumu kredītreitings – augstāks kredītreitings nodrošinās zemākas likmes valdības, uzņēmēju un mājsaimniecību aizņēmumiem.

• Lētāks valsts parāds – augtāks valsts kredītreitings nozīmē uzticama un prognozējama partnera reputāciju, kas nodrošinās zemākas valsts (arī privātā sektora) parādsaistību apkalpošanas izmaksas. Latvijas Bankas aprēķini liecina, ka, ieviešot eiro, nākamo 10 gadu laikā valsts budžets ietaupīs apmēram 800 miljonu eiro, tā radot iespēju vairāk līdzekļu novirzīt citu valsts budžetu vajadzību (tajā skaitā sociālo) finansēšanai.

• Lielāka investoru uzticība valstīm ar vienotu valūtu nozīmē vairāk iespēju ražošanā un pakāpeniski radīs vairāk jaunu darba vietu.

• Straujāks eksporta pieaugums, pateicoties mazākiem darījuma riskiem, izdevīgākiem finansēšanas nosacījumiem un labākai pieejai eirozonas tirgiem, veicinās tautsaimniecības ar augstāku pievienoto vērtību attīstību. Latvijas Bankas aplēses liecina, ka, ieviešot eiro, līdz 2020.gadam eksporta pieaugums būs par 5% lielāks un kopējais ieguvums no eksporta apjoma kāpuma un procentu likmes samazinājuma privātajam sektoram veidotu ap 8 miljardiem eiro.

• Latvija ar vienādām balsstiesībām piedalīsies lēmumu pieņemšanā par eirozonas monetāro politiku. Kopā ar citam eirozonas valstīm mūsu valsts piedalīsies Ekonomikās un monetārās savienības turpmākā stiprināšanā.

• Pēc Latvijas Bankas aprēķiniem, ekonomija uz valūtas konvertācijas izmaksām ļautu iedzīvotājiem un uzņēmējiem nākamo desmit gadu laikā ietaupīt ap 700 miljoniem eiro.

• Eiro ieviešana veicinās lielāku stabilitāti, jo līdz ar eiro ieviešanu izzudīs devalvācijas bažas un ar to saistītā sabiedrības nedrošība par savu ienākumu un noguldījumu drošību.

• Eiro ieviešana veicinās lielāku tautsaimniecības un finanšu sistēmas stabilitāti Latvijā. Rezultātā mūsu valsts iedzīvotāju labklājība pakāpeniski tuvināsies vidējam Eiropas Savienības dalībvalstu dzīves līmenim, tostarp arī izglītības un sociālo jautājumu ziņā.**

* Avots – www.eiro.lv
** Informējam, ka šo informāciju var iegūt informācijas lapā www.eiro.lv bezmaksas.

19/07/2013

...