+371 29175097

juridiskie jautājumi

+371 29166808

phone mid

900 - 2100 Bez brīvdienām!

LATVIJAS SIA UN AS PAMATKAPITĀLA DENOMINĀCIJA

Tā kā Latvija 2014.gada 01.janvārī pārgāja uz eiro valūtu, tad 01.01.2014. stājās spēkā grozījumi LR Komerclikumā, kas paredz izteikt kompāniju pamatkapitālu eiro valūtā.


No 2014.gada 01.janvāra pamatkapitāla minimālais apmērs ir:
SIA – 2800 eiro.
SIA ar samazināto pamatkapitālu – 1 eiro.
AS – 35000 eiro.


Daļu nominālvērtība ir:
SIA – veseli eiro
AS – akciju nominālvērtībna nevar būt mazāka par 10 centiem un jādalās uz 10 bez atlikuma


Kompānijām, kuru pamatkapitāls ir izteikts latos, no 2014.gada 01.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam, nepieciešams pamatkapitālu izteikt eiro valūtā, tātad – jāveic pamatkapitāla denominācija. Minētā denominācija ir saistīta ar izmaiņām dibināšanas dokumentos, un proti – jāmaina kompānijas statūti. Tā kā šādu dokumentu grozīšana ietilpst tikai kompānijas dalībnieku kompetencē, tad denomināciju nevar veikt automātiski. Kā arī saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu, pamatkapitāla denominācijai nepieciešams ievērot pamatkapitāla minimizēšanas principu, daļu proporciju, kā arī kreditoru intereses. Tieši tāpēc denominācijas rezultātā pamatkapitāls nevar samazināties vairāk par 1,6%.


Euro ieviešanas kārtības likumā ir precīzi noteikta pamatkapitāla denominācijas shēma, tomēr tā kā to aprakstīt ir diezgan sarežģīti, tad kompānija Gerc Latvia saviem klientiem sniedz īsu informāciju par denominācijas procedūru, kā arī nepieciešamo dokumentu sarakstu, kas ir jāiesniedz minēto izmaiņu reģistrācijai.


Jebkurā gadījumā, SIA pamatkapitāla denominācijai eiro, nepieciešams pievērst uzmanību sekojošiem posmiem:
1) Pamatkapitāla pārveidošana uz eiro ir jāsāk ar pamatkapitāla daļas nominālvērtības denomināciju. Konvertējot vienu daļu uz eiro, jāņem vērā eiro maiņas oficiālais kurss. Pēc konvertēšanas uz eiro, nominālvērtība tiek izteikta veselos eiro. Un to ņemot vērā izmainīto summu nepieciešams noapaļot uz mazāko pusi veselos eiro. Grozījumi Komerclikumā paredz, ka kompānijas var noteikt sev citu daļas nominālvērtību, ja vien tas ir nepieciešams, lai saglabātu daļu proporcijas kompānijā.
2) Aprēķināt katram dalībniekam piederošo daļu skaitu. Denominācijā ļoti svarīgi ir saglabāt katra dalībnieka daļu apmēru. Tieši tāpēc Euro ieviešanas kārtības likumā ir norādīta formula, kā aprēķināt katra dalībnieka daļu skaitu.
3) Kopīgo visu dalībnieku daļu skaitu sareizinām uz daļu nominālvērtību un iegūstam pamatkapitāla lielumu.


Pamatkapitāla denominācija uz eiro notiek pēc atvieglota procedūras:
- lēmums par denomināciju tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu;
- denominācija Komerclikuma izpratnē netiek uzskatīta par pamatkapitāla samazināšanu;
- netiek pieprasīta parakstu notariāla apliecināšana saskaņā ar „antireiderisma grozījumiem”;
- netiek piemērota valsts nodeva par grozījumu reģistrēšanu;
- netiek piemērota maksa par publikāciju „Latvijas Vēstnesis”.

Gadījumā, ja kompānija nav mainījusi dibināšanas dokumentus, un proti – dalībnieku reģistru pēc „antireiderisma grozījumu” (01.07.2013.) spēkā stāšanās, tad saskaņā ar jauno kārtību, kompānijai iesniedzot dokumentus kapitāla pārreģistrēšanai uz eiro, ir jāiesniedz arī uzņēmumu reģistrā jauns dalībnieku reģistra nodalījums, noformējot to saskaņā ar Komerclikuma prasībām, kā arī notariāli apliecinot parakstus.
Papildus informējam, ka no 01.01.2014. Uzņēmumu reģistra valsts notāriem ir tiesības bez ierobežojumiem apliecināt visu LR rezidentu parakstus (personām, kurām ir LR personas kods).


Gerc Latvia ir gatavi sniegt saviem klientiem, kā arī visiem saviem potenciālajiem klientiem visas nepieciešamās konsultācijas, kas ir saistītas ar pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro valūtu, kā arī citos komerctiesību jautājumos, tajā skaitā, palīdzēt savest kārtībā Jūsu kompāniju dibināšanas dokumentus atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai Latvijā.

...