+371 29175097

juridiskie jautājumi

+371 29166808

phone mid

900 - 2100 Bez brīvdienām!

Aktuāli par TUA Latvijā

Juridiskais birojs GERC LATVIA informē savus, kā arī potenciālus klientus, par aktuālo situāciju attiecībā uz termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas iespējām Latvijā.


Ņemot vērā masu informācijas līdzekļos, tajā skaitā arī Krievijas Federācijā, paustās pārrunas par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas pārtraukšanu KF pilsoņiem, vēlamies paskaidrot, ka Latvijā nav pieņemti nevieni grozījumi Imigrācijas likumā, kuri kaut kāda veidā ierobežotu Krievijas Federācijas pilsoņus saņemt TUA pamatojoties uz izdarītiem ieguldījumiem.  


 Visi mūsu klienti, tajā skaitā arī Krievijas pilsoņi, bez problēmām līdz šīm brīdim pērk nekustamos īpašumus (nepieciešamības gadījumā piesaistot kredītlīdzekļus Latvijas kredītiestādēs*) un saņem termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā uz pieciem gadiem.
(*reāls Klienta darījums: dzīvokļa cena Jūrmalā (platība ap 120 kv.m.) – 290 000 eiro, Latvijas bankā izsniegta kredīta apmērs – 210 000 eiro, procentu likme – 5% gadā uz 15 gadiem)


Atgādinām, ka, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, vispopulārākie termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas veidi ir:


1)Investīcijas nekustamajā īpašumā.
Investoram ir jānopērk nekustamais īpašums, kura vērtība ir ne mazāka par 250 000 eiro, ja tā kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 80 000eiro. Vienreizējais maksājums valsts budžetā – 5% no nekustamā īpašuma vērtības.


2)Investīcijas biznesā.
Investoram ir jāiegulda uzņēmuma pamatkapitālā ne mazāk par 35 000 eiro, kurš pārkaita valsts budžetā gada laikā kā nodokļus ne mazāk kā 40 000 eiro, un kurš nodarbina ne vairāk kā 50 darbiniekus, kā arī kura gada apgrozījums vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonuseiro. Šajā uzņēmumā TUA var pieprasīt ne vairāk ka 3 ārvalstnieki.


3)Būt par amatpersonu uzņēmumā.
Ārvalstnieks var būt par uzņēmuma valdes locekli tikai tāda kompānijā, kura ir reģistrēta vismaz gadu līdz termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas brīdim. Papildus ir nodokļu slogs – budžetā nodokļu samaksai katru gadu ir jāsamaksā 21 350 eiro. Kā arī valdes locekļa minimālā alga nevar būt mazāka par 1530 eiro (bruto alga).


4) Pakārtotās saistības ar Latvijas Republikas kredītiestādi.
Investoram ir jābūt pakārtotās saistības ar Latvijas Republikas kredītiestādi ne mazāk kā 280 000eiroapmērā un ar šo kredītiestādi slēgtā darījuma termiņš nav mazāks par pieciem gadiem un, pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, viņš samaksā valsts budžetā 25 000eiro.


5) Valsts vērtspapīru iegāde.
Jauns termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas veids Latvijā, kas ir spēkā no 2015.gada janvāra – bezprocentu obligācijas. TUA var pieprasīt uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja investors saskaņā ar normatīviem aktiem, kas nosaka valsts vērstpapīru izlaišanas kārtību, iegādājas  konkrētam mērķim valsts bezprocentu vērstpapīrus ar nominālvērtību 250 000 eiro un samaksā papildus valsts budžetā 25 000 eiro.


6) Ārvalstu komersanta pārstāvniecības pārstāvis.
TUA var pieprasīt ar laiku līdz 4 gadiem, ja ārvalstu pilsonis ir ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis. Pēc gada ir nepieciešams pierādīt, ka ārvalsts komersanta pārstāvniecība ir veikusi aktīvu darbību iepriekšējā gada laikā, kuras rezultātā tikusi veicināta Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstība.


7) Darba līgums.
Ja Latvijas kompānija ir gatava ņemt darbā ārvalsts pilsoni, tad šāda ārvalstnieka alga nedrīkst būt mazāka par 765 eiro mēnesī (bruto).


Mūsu kompānija GERC LATVIA ir gatava visām ieinteresētām personām sniegt kvalificētu juridisku palīdzību TUA saņemšanā, kā arī vispiemērotākās atļaujas saņemšanas veida izvēlē, tajā skaitā – sniegt palīdzību jebkuros citus, juridiskos jautājumos.

...